Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от Северна България бе създаден вчера в Русе. Инициативата е на Русенския университет „Ангел Кънчев“, който стана и домакин на подписването на учредяването. 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в срещата чрез видеоконферентна връзка. Той поздрави РУ и коментира, че това е предпоставка за развитието на висшите училища. 
В Алианса влизат 14 висши учебни заведения - Русенският, Великотърновският и Шуменският университет, Военновъздушното училище „Георги Бенковски“, Военноморското училище „Н.Й.Вапцаров“ и Националният военен университет „Васил Левски“, медицинските университети във Варна и Плевен, Стопанската академия в Свищов и Икономическият университет във Варна, техническите университети във Варна и Габрово, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ и Висшето училище по мениджмънт. 
Председателството, което ще се осъществява на ротационен принцип, първи поема Русенският университет - до следващата среща на Алианса, която ще се проведе през есента във Варна с домакин Икономическия университет.