Много е притеснителна ситуацията с кадрите в образованието, каза вчера началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. Тя коментира слабия интерес към обявените директорски конкурси. Както „Утро“ писа, за свободните шефски места в Математическата гимназия и в училищата в Сливо поле, Ново село и Щръклево има само по един кандидат и той е временно изпълняващият длъжността в момента. 
Аналогичен е случаят и с експерти в РУО - и тук трудно намираме хора, които да искат да започнат работа, коментира Георгиева. Според нея учителската професия, която става все по-добре платена, удовлетворява много от просветните кадри и те не се амбицират да посягат към по-отговорни позиции. Заплатите са високи, ваканциите са големи, а има и случаи, когато един учител с първа професионално-квалификационна степен, с докторска степен и с 30 години стаж взема по-висока заплата, отколкото взема директорът на училището, който има далеч повече главоболия от един преподавател, добави Георгиева. 
Тя не скри безпокойството си и от факта, че както в цялата страна, така и в Русенска област проблемът със застаряващите професионалисти става все по-отчетлив. В момента в областта най-много са учителите на възраст между 53 и 60 години, а младите учители, които са под 30-годишна възраст, са едва 5 процента, каза началникът на РУО. В същото време има макар и единични, но добри примери за завръщане на бивши възпитаници на гимназии като преподаватели. Такъв е случаят с четирима млади учители в Професионалната гимназия по туризъм. Двама от тях преподават по специални предмети, един - по география, а един - по български език и литература. И четиримата са класни ръководители на осмите класове - викат им „малките класни“, каза Георгиева.