„На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“. Според прокуратурата този текст в наредба на община Борово е в противоречие със закона, който предвижда отстъпка за всички граждани, платили данъците си до 30 април, но без фиксирана начална дата, а от самото начало на годината - 1 януари. Затова атакува разпоредбата в съда като незаконна.
Сблъсък в регламентацията видя и състав на Админстративния съд, който сподели възгледите на държавното обвинение, като посочи, че с фиксираната начална дата се ограничават правата на хората и организациите, които искат да си погасят задълженията към местната хазна дори още по-рано. Затова отмени текста, който фиксира начална дата за валидна отстъпка. Решението може да се обжалва.