Няма основание да се развалят договорите на обезщетените с апартаменти и имоти вложители на фалиралата „Русенска популярна каса“. Това реши на първа инстанция по два идентични казуса състав на Окръжния съд, но решенията могат да се обжалват.
С това си произнасяне съдът казва, че съвсем правомерно и според правилата затъналата кооперация е компенсирала част от своите длъжници, като вместо да им върне дължимите суми, с които така или иначе не разполага, им е прехвърлила имоти. На противоположното мнение бе синдикът на касата Иво Траянов, който впрочем е инициаторът на серията дела срещу обезщетените вложители. Според него договорите им трябва да се развалят, те да върнат обратно или самите имоти, или тяхното парично изражение, за да може да се запълни масата на несъстоятелност, от която да се облагодетелстват всички кредитори.
С така осъществената сделка не е накърнена масата на несъстоятелността, тъй като сделката е сключена дори над пазарната цена на имота Ц пазарната оценка е в размер на 12 750 лв, а е погасен дълг за 16 000 лв. Налице е еквивалентна имуществена размяна, тъй като от масата на несъстоятелността е излязло имущество, но също така са намалели и задълженията на кооперацията в резултат на извършеното прихващане. Едновременно с намаляването на актива е намалял и пасивът, посочва в мотивите си съдът по отношение на единият случай.
По другия случай става въпрос за прехвърлен имот на стойност 44 000 лева на вложител, участвал в касата с 58 900 лева.
Не е налице по-благоприятно третиране на едни вложители за сметка на други, категоричен бе също съдът и отхвърли изцяло претенциите на синдика.
Касата бе обявена в неплатежоспособност на 30 април 2018 година, а в несъстоятелност - на 5 август 2019. Бумът й бе през 2013 година, когато стотици възрастни хора бяха привлечени от атрактивните лихви, които предлагаше, но не след дълго започна нейното падение, а вложителите останаха не само без лихви, но и без вноските си и стартира сагата с възможностите за тяхното обезщетяване.