Ремонт на 5-етажната сграда на общежитието на Гимназията по промишлени технологии „Атанас Буров“ на стойност 861 600 лева с ДДС предвижда обществена поръчка, по която вече е избран победител. Спечелилата процедурата пловдивска фирма „Евросистем“ ЕООД обаче срещна недоволството на част от останалите участници, подали оферти, и две от фирмите вече са сезирали Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, за да провери правилно ли е избран победителят.
 Поръчката предвижда ремонт на общежитието, което е строено преди около 45 години и вече е силно амортизирано. Намеренията са да се обнови и санира цялата сграда и така да се осигурят висока енергийна ефективност и комфортни условия за живот на настанените в нея ученици.
От протокол от 17 юни става ясно, че определената комисия е разгледала подадени оферти на всички 7 фирми и е избрала за изпълнител „Евросистем“ ЕООД. Няколко дена по-късно две от фирмите обжалваха решението - класираната на второ място софийска „Медия интер груп“ ЕООД и поставената на четвърто място русенска „Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани“. Твърде вероятно е и останалите отпаднали дружества също да оспорят избора. Предстои КЗК да провери процедурата и да се произнесе дали е проведена законно.