По инициатива на Албена Кирова, директор на СУ "П. Волов" – град Бяла, за учителите от Бяла, Борово и Две могили днес беше проведен уебинар на тема „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията“. Той бе организиран от Русенския университет, като модератор на събитието беше г-жа Росица Георгиева, началник на управление на РУО Русе. Участниците в уебинара бяха над 100.

Приветствие в началото на семинара отправи заместник министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова. Тя отбеляза, че промените в обучението, наложени от кризата с пандемията са показали готовност за дигитална трансформация. Заместник министър Михайлова каза също, че енергията и ресурсите, вложени в системата са дали добри резултати и благодари на всички участници.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев припомни за многото вече реализирани от висшето училище семинари за иновационни образователни технологии и отбеляза, че университетът успешно си партнира с РУО в град Русе и винаги се стреми на бъде в полза на педагогическите специалисти.

Проф. д-р Ангел Смрикаров изрази своето удовлетворение от успешно осъществения образователен процес по време на извънредното положение. Той представи темата, която е разработена в съавторство в доц. д-р Диана Железова от Русенския университет и проф. д-р Румен Трифонов от Технически университет, София. Новият образователен модел, който се предлага да бъде следван е смесеното обучение. Проф. Смрикаров обърна внимание на предимствата на традиционното и дистанционното обучение и предложи съотношението между тях да бъде различно, съобразено с научното направление и формата на обучение на студентите.

Доц. д-р Диана Железова сподели: “ Днес, когато вече сме преминали през интензивната работа, можем да мислим за началото на новата учебна година и да предложим един вече устойчив модел на обучение“.

Учителите, съобразно личната си практика, отбелязаха някои предимства на този вид обучение, сред които: научаването на учениците да работят самостоятелно; научаването на учителите да работят с информационни технологии и преодоляването на стреса сред някои от тях да работят с такива; издаването на варианти на електронни учебници от издателствата и достъпността им за всички желаещи.

А сред някои от препоръките беше и тази, електронните учебници да бъдат под формата на видеоуроци, които предизвикват по-голям интерес сред учениците.

След презентацията се проведе дискусия, по време на която преподавателите споделиха конкретен опит и изпитани предизвикателства.