Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 шивач, средно /основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ  и е за гр.Мартен
1 общ работник, средно/основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ и е за гр.Мартен
1 продавач на хранителни продукти в заведение, средно обр.
1 технически изпълнител в административен отдел, средно обр.
1 работник поддръжка на сгради, средно обр.(електротехника), правоспособност за работа с котли с високо налягане, шоф.кат.В
1 учител в детска градина, висше обр.по специалността
1 оперативен счетоводител, висше /средно икономическо обр., комп.умения
2 гипсаджии/мазачи, средно/основно обр., опит
3 работници за изграждане и ремонт на покривни покрития, средно/основно обр., опит
1 счетоводител, висше обр. по специалността, опит 
2 санитарки за социално заведение , средно/основно обр.
1 помощник във фото ателие, средно обр., комп.умения
1 работник производство на тестени и сладкарски изделия, средно обр.
1 фризьор, средно обр., квалификация за фризьор
10 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кат.СЕ, опит 
5 оператори на машина, средно /основно обр., опит
1 конструктор –технолог, висше инж. обр., опит
1 техник, средно обр./колеж, опит
5 шивачи, средно обр., опит
2 механици производствено оборудване, средно обр., опит
3 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит
1 главен счетоводител, висше обр., комп.умения, опит
1 супервайзор, организатор производство, висше/средно обр., комп.умения, опит
1 електротехник слаби токове, висше/средно обр., опит 
2 монтажници на метални конструкции, средно техн.обр.,шоф.кат.В, опит
1 офис -асистент, средно обр., италиански език –писмено и говоримо, комп.умения 
1 организатор –производство, средно обр., комп.умения
1 чистач/хигиенист за шевно производство, средно обр.
5 зареждачи промишлено производство, основно обр., опитът е предимство 
6 машинни оператори изтегляне на жица и тел, средно техническо обр., опит
3 машинни оператори в производство на керамични  плочки, средно обр., компютърни умения
2 хигиенисти за производствена фирма, средно/основно обр.
1 хигиенист за търговска верига,средно/основно обр.
1 складов работник в производство на съдове под налягане, висше/средно обр., английски или немски език, компютърни умения, шоф. кат. В
4 зареждачи за производство на чорапи, средно/основно обр.
4 складажии за производсто на чорапи, средно/основно обр.
10 машинни оператори шиене за производство на чорапи, средно/основно обр.
5 работници на плетачни машини за производство на чорапи, средно обр.
2 супервайзори за производство на чорапи, висше/средно обр.
10 работници процес за производство на чорапи, основно/начално обр.
3 чистач/хигиенист за производство на чорапи, начално/без образование
5 секционни майстори за производство на чорапи, средно обр., комп.умения
4 отчетници материали за производство на чорапи, средно обр., комп.умения
1 спедитор, висше обр.– одит на транспортната дейност/средно обр. – пътно строителство, отлично владеене на руски, полски и украински език, шоф. кат. B, C , D, отлична компютърна грамотност
1 механик земеделски машини, средно обр. – електротехника, 1г. опит по специалността
2  учители в детска градина, висше обр. ПУП
10 електротехници, средно техническо обр., може и без опит
1 машинен инженер , висше обр. по специалността
1 електро-инженер, висше обр. по специалността
3 електротехници, средно техн.обр.(електротехника)
2 помощник- готвачи в социална услуга, средно обр., квалификация
1 работник обслужване и ремонт на електроапаратура, висше/средно обр. по специалността, опитът е предимство
1 технически сътрудник, висше обр.- транспорт,логистика,икономика, отлични комп.умения ERP програма, aнглийски език -писмено и говоримо 
1 оперативен счетоводител- онлайн банкиране, висше обр.-счетоводство,икономика, отлични комп.умения
3 автомонтьори, средно обр., опит 
7 работници производство в химическата промишленост, средно обр., опит
3 лаборанти в химическата промишленост, средно обр.
4 склададжии в химическата промишленост, средно обр.
1 технически ръководител монтажни дейности, висше обр.- газоснабдяване или топлоснабдяване, опит
3 заварчици на тръби, правоспособност за заваряване с Аргон, СО, средно обр., опит
2 механика, поддръжка в производство, средно техн. обр., опита е предимство 
1 барман, средно обр., опит
1 сервитьор, средно обр., опит
1 готвач, средно обр., опит
1 техник – механик на отоплителни и вентилационни инсталации, средно техническо обр., опит
40 машинни оператори- шиене, за производство на предпазни маски, временна работа до приключване на поръчката, средно/ основно обр.,мин 3 год. опит 
1 механик монтьор на шевни машини, висше/средно техн.обр.,опитът е предимство
1 техник на шевни машини, средно техн.обр., опитът е предимство
1 електротехник за шевно производство, висше/средно техн.обр., опитът е предимство
2 общи работници в строителството (вътрешни мазилки), средно/основно обр.
1 продавач – консултант в био магазин, средно обр., работното място е по чл. 50 от ЗНЗ
1 хигиенистка в административна  сграда, на 4 часа
1 старша мед. сестра в социално заведение, висше обр. по специалността, комп. умения, опит
2 общи работници (зареждачи), производство на чорапи, средно/ основно обр.
4 работници, изолации, средно/основно обр., 2 год. опит 
4 лаборанти за анализ на петролни продукти, висше/ средно обр., опита е предимство
6 машинни оператори за производство на топлоизолации, средно обр., правосп. за огняр на водогрейни котли, опитът е предимство
3 шофьори на товарни автомобили, средно обр., шоф.кат.С
15 оператори и помощник оператори за мебелно производство, средно обр.
3 машинни оператори за мебелно производство, минимален стаж по специалността 3 год.
3 оператори на металорежеща машина с ЦПУ, средно обр.
3 електрозаварчици, средно обр.
5 шлосери, средно обр.
5 дърводелци, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
5 мебелисти, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
5 тапицери, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
1 специалист, логистика, висше обр.(транспорт и логистика), отличен английски език и компютърни умения
1 механик-електроник, висше обр.(електроника), английски език, компютърни умения 
2 механик-електроник, висше обр.(електроника), английски език,компютърни умения, за гр.София
5 складови работници за верига магазини - стоки за дома, средно обр., опитът е предимство
2 камериерки за семеен хотел в гр. Приморско, средно/основно обр.
1 майстор, производство на тестени изделия, средно обр., опитът е предимство
1 бояджия на метални конструкции, средно/основно обр., мин. 1 год.опит по длъжността
1 общ работник в цех за изработване на изделия от мрамор,гранит и др., средно/основно обр.
5 строителни работници, средно/основно обр., опит
2 шофьори на цистерна – 12т., средно обр., шоф. кат.С/ СЕ, правоспособност за ADR, опит
1 началник смяна в чорапено производство, средно обр., комп.умения, 2г. стаж
1 общ работник в чорапено производство, средно/основно обр.
1 специалист дигитален маркетинг, висше обр. в областта на маркетинга и рекламата, комп.умения
1 технически сътрудник, онлайн търговия, висше обр. в областта комп.и комуникационна техника /комп.мрежи, комп.умения/
1 продавач-консултант в книжарница, средно обр., чл.55в от ЗНЗ
1 оптик-техник (оптометрист), висше/средно обр., комп.умения, опитът е предимство
2 пакетировачи в производство на изделия от картон и хартия, средно/основно обр.
2 общи работници в производство на изделия от картон и хартия, средно обр.
1 технолог-моделиране и конструиране на облекло, средно обр., опит по специалността
85 сътрудници социални дейности, по проект ‘”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле”- компонент 3, средно обр.
1 техник, асансьорна техника, средно техническо обр.
1 специалист продажби, висше обр. /маркетинг или търговия/, английски език, компютърни умения
4 касиери/ки в хранителен матазин, средно обр.
15 международни шофьори, кат. СЕ, средно обр., свидетелство за проф. компетентност, успешно положен психологически тест, дигитална карта /курсове в западна Европа без Великобритания/
2 социални асистенти в дом за стари хора,средно обр.
4 медицински сестри в дом за стари хора,висше обр.,(медицинска сестра общ профил) 
25 служители запитвания ,висше /средно обр., немски език- писмено и говоримо (В2/С1)
1 оперативен счетоводител, висше обр., компютърни умения и работа със счетоводни продукти, за с. Иваново
1 младши експерт „техническо обезпечаване”, висше обр., компютърни умения и работа с деловодна система  Arhimed, за с. Иваново
1 старши специалист „устройство на територията”, средно обр., компютърни умения, опит 1г., за с. Иваново
1 спомагателен работник на преса в шивашка промишленост, средно/основно обр.
4 детегледачки в соц. заведение, средно/основно обр.
5 сервитьора, средно обр., опит
2 оценители на облекла, средно обр., опит
1 отчетник счетоводство, средно икономическо обр.
1 механик на земеделски машини,  шоф. кат. В/С, опит
2 багеристи, средно обр., правосп. за управление, работното място е за с. Юделник 
5 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр.
10 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.
99  шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр. 
2 експерти логистични вериги, висше обр., английски език/ немски – предимство, компютърни умения, 3г. стаж, по чл. 38 от ЗХУ
1 машинен инженер, висше обр. по специалността, английски език, Auto CAD и Solid works, 3г.стаж, по чл. 38 от ЗХУ
1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ
2 механици машинни инструменти, средно обр., наличие на квал. група за електро-безопасност, по чл. 38 от ЗХУ
2 работници сглобяване на детайли, средно обр., по чл. 38 от ЗХУ
2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год.трудов стаж от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ    
1 специалист общинска собственост, висше обр. - право, икономика или строителство и архитектура, 3г. стаж по специалността, компютърни умения,  работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ
5 продавач-консултанти във верига магазини за хранителни стоки, средно обр., по чл.38 от ЗХУ
1 тапицер в мебелно производство, 5г. проф.стаж, по чл. 38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За стажуване
2 организатори маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг
3 програмисти за база данни, висше обр.- софтуерно ориентирана специалност
1 техник на компютърни системи, средно специално обр.
2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.
1 експерт обществени поръчки, висше обр.- икономика, право

- За обучение по време на работа
1 шофьор/ куриер, шофьорска книжка кат. В
1 сервитьор

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

25 шивачи,  средно образование, професионална квалификация  „шивач” / за гр.Бяла/
8 машинни оператори-шиене на облекла, основно/средно образование / за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.