Национални чествания на 800-летието на Ивановския скален манастир в Поломието предлага инициативен комитет. Трябва да се даде гласност на достолепната история на този център на православието, да разлюлеем камбаната и да покажем, че още има какво да кажем за историята на нашия град и околностите му, призова Марко Тодоров, който е и председател на инициативния комитет.
От двайсетина години се занимавам с темата за Ивановския манастир и за неговия игумен Иоаким и открих нови и интересни факти, каза Александър Стойков, иконограф и изследовател, автор на книга за Йоаким. В манастира има толкова царски портрети, колкото няма никъде в България, допълни той. 
Инициативният комитет ще изпрати официално своето предложение до областния управител Галин Григоров, който на свой ред, ако прегърне идеята, ще покани специалисти от различни области на познанието и представители на институции да сформират организационен комитет и програма за националните чествания.