Русенският университет приема документи на кандидатстуденти до 2 юли непрекъснато. Освен на online.uni-ruse.bg, това може да стане и на място в сградата на РУ. Работното време е от 8.30 до 17 ч, а на 27 и 28 юни (събота и неделя) от 9 до 15 ч. 
Редовната кандидатстудентска изпитна сесия ще бъде на 4 и 5 юли, а резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 7 юли. Записването след него ще се проведе от 7 до 10 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 13 юли, а записването ще бъде до 17 юли. 
Русенският университет е готов да приеме нови 1800 студенти-бакалаври и над 700 магистри. За академичната 2020/2021 година приемът на студенти е в 50 специалности от 23 професионални направления.