Нов обиск беше направен вчера в администрацията на „Приста ойл“ на улица „Борисова“ в Русе. Това бе част от акцията, в която бяха претърсени още три адреса в София и Пловдив, свързани с Пламен Бобоков и Ангел Узунов - брат на президентския съветник Пламен Узунов, чиито скандални чатове с Бобоков бяха разпространени от държавното обвинение. 
Специализираната прокуратура провежда действия по разследването по образувано досъдебно производство за престъпно сдружение с цел търговия с влияние. След разрешение на наблюдаващите прокурори вчера бе обявена допълнителна информация, съдържаща се в експертизата на иззетия при първите обиски в края на май мобилен телефон на Пламен Бобоков.

На 5.06.2019 г. чрез мобилно приложение „Prezident-Pl.Uzunov“ изпраща до Пламен Бобоков прикачен файл със следното наименование: „Pismo_za_mandat“.
Документът съдържа 6 страници и представлява Писмо за мандат за извършване на консултантска дейност по Проект „Изследване и анализ на външните и вътрешните рискове и заплахи, застрашаващи корпоративната сигурност на „Приста ойл холдинг“ ЕАД“. Консултант по проекта е търговско дружество „Ентърпрайз Сикюрити Сървисиз“ ЕООД с управител Ангел Узунов.
В писмото е посочено, че цената на услугата е определена в съответствие с времето, необходимо за изпълнение на ангажимента и характера на услугата на екип от експерти в различни области, и възлиза на BGN 5000 (пет хиляди български лева) без включен ДДС месечно, считано от 01.06.2019 г., за срок от една година. Прикаченият документ съдържа подпис на управителя на „Ентърпрайз Сикюрити Сървисиз“ ЕООД и печат на дружеството. В документа се посочва още, че с приемането и подписването на писмото от страна на „Приста ойл холдинг“ ЕАД същото се счита за получаване на мандат за извършване на консултантските услуги.
В отговор на изпратения от „Prezident-Pl.Uzunov“ файл с горепосочената информация Пламен Бобоков предоставя адрес на личната си електронна поща.
Анализът на кореспонденцията между него и „Prezident-Pl.Uzunov“ сочи, че двамата многократно обменят информация, касаеща въпроси, свързани с външната политика на България, в т.ч. и кандидатури за български посланици в страни извън Европейския съюз.
На 03.08.2018 г. от комуникацията става ясно, че е уговорена среща между Бобоков и „Prezident-Pl. Uzunov“ в столичен хотел. Като ден след това Бобоков изпраща на „Prezident-Pl.Uzunov“ съобщение със следното съдържание: „Румен Петров - Алжир“. Предния ден минути след 13 часа до същия получател е пратено друго съобщение: „Ида! Сори адаш! 5 Мин“.
Румен Петров е назначен като извънреден и пълномощен посланик на България в Алжирската демократична и народна република с указ щ4 от 16.01.2020 г. на президента.
На 19.06.2019 г. Бобоков изпраща на „Prezident-Pl.Uzunov“ файл със следното наименование: „CV BG_Joro_Iliev_Kiradjiev“, с уточнението, че това е „моето предложение за Абуджа (Нигерия)!“.
Специализираната прокуратура ще изиска от Министерствота на външните работи и от Президентството официална информация във връзка с гореизложеното.