Екологичната програма и инвестиционната политика на дружеството, което е собственик на завод „Монтюпе“, предстои да бъде изслушана по време на заседанието на временната комисия за чист въздухна, което ще се проведе на 25 юни от 17 часа в зала „Свети Георги“.
Първа и единствена точка в дневния й ред е презентацията на управителя на „Линамар България“ Лорето Айбанез.  
Това ще бъде третото заседание на председателстваната от Дауд Ибрям комисия, която има за цел да събере данни за разрешаване на наболелия проблем със замърсения въздух на Русе.
Преди месец „Монтюпе“ и РИОСВ сключиха споразумение, че заводът вече е с обновена екоинсталация, улавя и пречиства изпусканите в производството емисии, затова санкциите за нарушаване на еконормите, които го грозяха, отпаднаха. Отделно дружеството въведе собствен мониторинг за проследяване нивата на замърсителите, който може да се проверява онлайн.