Европейско образование - винаги актуално, необходимо и адекватно на изискванията на съвременния живот. Това е правило, което в Професионалната гимназия по електротехника и електроника спазват дестилетия наред. И това е едно от обстоятелствата, които предопределят безспорния й авторитет сред русенските средни училигща и сред сродните гимназии в страната. Едно от доказателствата за това е фактът, че именно русенската ПГЕЕ бе избрана да бъде един от петте центъра в страната, обучаващи бъдещи приложни програмисти за IT кариера. И тази година ПГЕЕ очаква новите осмокласници, които ще усвояват специалностите електроинсталации, компютърна техника и технологии, приложно програмиране, системно програмиране.