Специалисти по промишлена естетика и дизайн, експерти по измервателна и организационна техника, газови техници - Професионалната гимназия по промишлени технологии "Атанас Буров" е известна с това, че подготвя хора, които са полезни и необходими за съвременния бит на жителите на градове и села. Учениците на училището с богата биография /създадено е през далечната 1923 година/ придобиват умения да работят със съвременни софтуерни продукти, имат възможност не просто да практикуват бъдещите си професии, а в последните години на обучението си да работят пълноценно и да получават възнаграждение за това. Сред екстрите, които училището осигурява, са прекрасно оборудвани компютърни кабинети и чудесна спортна площадка.