Леко покачване в събираемоста на местните данъци и такси дава надежди, че сривът, предизвикан от пандемията с Ковид-19 може да бъде наваксан до края на годината. Това обяви вчера кметът Пенчо Милков. Зам.-кметът Златомира Стефанова уточни, че през май постъпленията от местни данъци и такси са 4 238 702 лв. или с около 24% под тези от същия месец преди година. Тук са включени неиздължени суми от отминали години в размер на 2.2 млн. лв. А Милков припомни, че през април спадът на събираемостта в сравнение със същия период през 2019 г. е бил 29%.