Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС през първото тримесечие на годината е спаднал с 3,2 на сто, а в еврозоната - с 3,6 на сто, съобщава европейската статистическа служба Евростат.

Тези стойностни са по-ниски от обявените миналия месец данни за свиване на икономиката с 3,3 на сто в ЕС и 3,8 на сто в еврозоната. Въпреки това спадовете са най-големи от началото на тази статистика през 1995 година.

За последното тримесечие на миналата година е отчетен растеж от 0,1 на сто и в ЕС, и в еврозоната.

Данните за България не са променени. Българската икономика е нараснала с 0,3%. Наред с Ирландия (1,2 %), Румъния (0,3 %) и Швеция (0,1 %) страната ни е сред членките на ЕС, които все още отчитат растеж през първото тримесечие.

Най-голям спад регистрират Франция и Италия (по -5,3 на сто), както и Испания и Словакия (-5,2 на сто).

Най-голямата икономика в ЕС - Германия, отчита свиване на икономиката си с 2,2 на сто.