До 1 юли трябва да приключат строително-ремонтните работи на първия и на сутеренния етаж в сградата на бившия Дом за медико социални грижи за деца, който ще бъде превърнат в Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, в това число и с тежки увреждания. Зам.-кметът Енчо Енчев видя как в момента в сградата се изгражда рампа за достъп. Във вътрешния двор ще има пейки и беседка сред цветни лехи.  
Проектът стартира през октомври 2018 г., а от април 2020 г. вече е факт първият етап, при който 14 социални сътрудници предоставят почасови, мобилни и консултативни услуги в домовете на 29 потребители.  
След завършване на строителните дейности ще бъдат наети социален работник, медицински сестри, рехабилитатор, които ще оказват услуги и в центъра. За първи път хора с увреждания ще могат да се настаняват в центъра за срок до 14 дни, докато в това време близките им се лекуват, правят ремонт или си почиват.