Едва 30 на сто от децата се върнаха в русенските детски градини, сочи съобщение от Общината. Яслите пък се посещават от почти половината от най-малките русенчета, които са записани в тях. 
Най-много деца са се завърнали в градините „Ралица“ и „Радост“, а най-малка е била посещаемостта в „Роза“. В първия работен ден след социалната изолация детска ясла номер 12 посрещна 50 деца, което прави 64% от обичайната бройка. Между подадените декларации за присъствие и реалния брой на децата в детските заведения няма съществена разлика, обясняват от Общината.