Внушителна инвестиция за над 5 милиона евро, която е обхванала цялото производство на „Монтюпе“, е сложила край на споровете между завода и Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. С парите са монтирани биофилтри и пречиствателни съоръжения от най-висок клас. Така са изпълнени предписанията на РИОСВ и заводът отговаря на издаденото ново Комплексно разрешително за пълно обхващане на неорганизираните емисии вещества от производството. Логичната следваща стъпка е прекратяване на 4-годишния съдебен спор, който страните водиха именно заради нерегламентирано изпускане на газове след проветряване на производствени помещения. То водеше до стелещи се облаци от тежки миризми, притеснения у хората за обгазяване и замърсяване на въздуха и серия от протести.
Новите собственици на завода обещават с предприетите мерки и изградената нова вентилационна система, която включва 3 биофилтъра, 2 промивни кули със сярна киселина и модифицирана аспирация, подобни оплаквания да няма. Достоверността на твърдението косвено се гарантира от държавната екоинспекция, която посочи, че при предишното ръководство подобни действия едва ли щяха да се реализират, но със сегашния мениджърски състав се работи в партньорски дух и разбирателство.
Направеното скъпо вложение бе отчетено и от прокуратурата и съда, които обобщиха, че по този начин се решава наболял от години тежък обществен проблем. Освен нова система, която не позволява изпускане на емисии вещества във въздуха, а ги преработва, фирмата изгради и собствена система за мониторинг, която в реално време замерва нивата на отделяните при дейността й вещества.
Заради всичко това делото между РИОСВ и „Монтюпе“, което тръгна след заповед от ноември 2016 година за спиране на две леярни в хале 3 и така бе блокирана част от дейността на завода, бе прекратено. По казуса се сключи споразумение, което при подобни административни дела е почти мираж. С подписването страните заявиха, че нямат претенции една към друга, екоинспекцията е удовлетворена от подобрената работна среда и вече е безпредметно да настоява проблемното преди 4 години производство да бъде блокирано. Споразумението бе одобрено и подписано от състав на Административния съд и е окончателно.