Не работещите в хотели и ресторанти, а заетите l индустрията се най-засегнати от мерките срещу Ковид-19, довели до рязък скок на безработицата през март-април. Това показват данните на регионалната статистика и Агенцията по заетостта.
През март трудещите се в частния сектор са намалели с 1500 души, като броят на работещите в индустрията намалява най-много - от 28 хил. в края на 2019 г., до 26,9 хил. в края на март. В сектора на услугите, част от които са хотели и ресторанти, заетостта намалява с около 400 души, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“.
Същото показва и справката на Агенцията по заетостта. Според нея, през април броят на безработните набъбва с още 2820, като най-голяма част от тях идват от преработващата промишленост - 29,1%, от търговията - 11,7% и от сектор хуманно здравеопазване и социална работа - 11,2%. Хотелиерство и ресторантьорство е едва на четвърто място с 8,5% от новорегистрираните безработни.
Тази статистика буди редица въпроси. Трябваше ли точно ресторантьорите да получат най-големите отстъпки от правителството във вид на намален ДДС (макар и временно, както и с доста уговорки)? И дали освободени от индустрията безработни ще са доволни от задържането на цените в заведенията (защото от изявления на бранша стана ясно, че поевтиняване не се очаква, а данъчната глътка въздух ще донесе добавени продукти в порциите). Или биха предпочели някакви по-адекватни за тях компенсации. Все пак заведенията вече работят, скоро за тях ще паднат всички ограничения. А за индустрията, зависеща до голяма степен от поръчките на големи западни компании, краят на кризата още не се вижда.
Правилен отговор няма, тъй като всеки гледа на проблемите от своята камбанария и безспорно всички сектори имат нужда от някаква помощ. Такава нужда не се очертава само пред общественият сектор, където съкращения на персонал няма. След скорошните промени на пазара на труда вече 51,4 хил. в частния сектор издържат 13,6 хил. души, чакащи на заплати от бюджета. Тези 13,6 хил. души получават и по-големите заплати - средно 1209 лева през първото тримесечие на годината. В частния сектор средната брутна заплата е 1031 лева, което прави чисто 800 лева.