Близо 60 на сто от предприятията в България отчитат намаление на приходите от продажби в сравнение с март. Това показва изследване на Националния статистически институт, свързано с ефектите на Covid-кризата върху най-засегнатите сектори на икономиката.

32% от предприятията твърдят, че не са имали промени в приходите, а 9 на сто регистрират ръст в печалбите.

Според проучването в най-пострадалите икономически дейности (68 процента от фирмите) попадат компаниите в областта на културата, спорта и развлеченията.

Със спад от 67  процента са в дейностите "Търговия", "Транспорт" и "Ресторантьорство". 56 на сто намаление на приходите от продажби декларират и в индустрията. В строителството са 43 процента.

По отношение на наетия персонал 37 на сто от предприятията са предприели стъпки за ползване на платен отпуск, следват неплатения  - като мярка от 27 процента от компаниите, толкова са и възприелите дистанционната форма на работа.

Съкращаване на персонал са предприели близо една  пета от предприятията.

За следващия месец 90 процента от анкетираните фирми са оптимисти, че ще продължат дейността си.

7 на сто очакват временно да преустановят работа, а процент и половина прогнозират, че ще прекратят дейността си.