„Русенска корабостроителница Запад“ не работи вече повече от три години, но зад кулисите с правата върху нейните активи върви активна търговия. Това става ясно от решение на Русенския окръжен съд от 21 май, с което се одобрява нов списък вземания на кредитори на дружеството. Сред тях вече са и осем физически лица, повечето от които нямат нищо общо с Русе. На тях трябва да се изплатят близо 5 млн. лева, като по-голямата част от тези вземания са придобити чрез цесии. Всички те са договорени още през октомври-ноември 2014 г., като по-късно са сключвани допълнителни договори и споразумения.   

Най-големият такъв дълг за над 2,8 млн. лева е към Бистра Анкова от Белене. Почти милион лева има да взема Любомир Тодоров от София, другите кредити са за суми между 270 хил. и 310 хил. лева. Съдът е отхвърлил най-голямата претенция за над 21 млн. лева на германски гражданин, предявена заради неплатена цена по също такава цесия.
Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице. Въз основа на материалите от съда и Търговския регистър може да се предположи, че новите кредитори са били големи депозанти в Корпоративна банка, които по този начин са се опитали да заменят един лош длъжник с друг, смятан за надежден и ликвиден. В случая може би са попаднали от трън на глог, но в края на 2014 г., когато са се договаряли тези цесии, Корабната все още работеше и ситуацията около нея далеч не беше толкова безнадеждна. Всъщност големите машинации с прехвърляния на активи, договори за наем на цялото предприятие и т.н. започнаха през 2015 г. Фирмата спря работа чак през февруари 2017-а, а бе поставена в несъстоятелност едва през миналата година, макар и със задна дата от 31.01.2015 г. Нещо, което едва ли топли договорилите цесии два-три месеца по-рано.