Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в схемата 60 на 40, както и предложения за допълнителни мерки за преодоляване на последиците от кризата в икономиката заради Covid-19.

Едно от тях е схемата да бъде трансформирана в 80 на 20 за туризма и транспорта.

Сред промените, които ще се обсъждат днес е - периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работещите след отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредната епидемична обстановка в страната, да се удължи до 30 юни 2020 година.

Прецизират се и текстовете по отношение на изплащаните трудови възнаграждения, като се регламентира, че работодателите, получили компенсации, изплащат на лицата трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 година.

На заседанието ще бъдат обсъдени и предложенията на КНСБ схемата 60 на 40 да важи и за селското стопанство, да има директно финансиране на работодатели от хотелиерския и туроператорския бизнес, средни и големи фирми с финансови затруднения на база документално доказани щети и платените данъци към държавата, както и актуализиране на позицията на България по отношение на целите на така наречената "зелена сделка" и системата за търговия с емисии.