Книгата „Социалистическото всекидневие в устната история на Русе“ на д-р Диляна Иванова излезе от печат и на български език, съобщиха от Историческия музей. Първото издание на дисертацията на авторката е било на английски език. 
Изследването се базира на устни и визуални материали, събирани повече от десетилетие, като в основата са проучване на устната история на Русе и 40 интервюта с русенци, направени от Иванова през 1999 г., докато е работила в русенския музей. В своята разработка тя акцентира върху темите за всекидневието и празниците през социализма в индустриалния град.