Изпитите от националното външно оценяване за учениците, завършващи 7 клас, тази година ще бъдат на 15 и 17 юни. Първият е по български език и литература, а вторият - по математика. Както вече стана ясно, материалът, върху който ще отговарят момичетата и момчетата на въпросите по български, е разтоварен от темите по граматика и литература, които са изучавани по време на дистанционното преподаване. Така от теста ще отпаднат въпроси, свързани със сложно съставно и сложно смесено изречение и с произведенията „Бай Ганьо пътува“ на Алеко Константинов, „Неразделни“ на Пенчо Славейков, „Заточеници“ на Пейо Яворов, „По жицата“ на Йордан Йовков и „По жътва“ на Елин Пелин.
Датите за изпитите в националните училища по изкуствата и спортните училища остават без промяна. Проверката на способностите на кандидатстващите в НУИ става по специален график, определен от училището, и при спазване на всички противоепидемични мерки. 
Промяна ще има в сроковете за обявяване на резултатите от националното външно оценяване, както и в сроковете за записване след първо, второ и трето класирания в гимназиите. Очакваме да станат ясни датите за това, каза за „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева.