Трето място сред държавните и четвърто сред всички български висши училища заема Русенският университет в независимата рейтингова система UniRank. В нея са включени само акредитирани учебни заведения, които предлагат обучение в степените бакалавър, магистър и доктор, а класацията става след собствено проучване, в което не се ползват подадени от университетите данни. От 48 участващи български ВУЗ пред РУ са само Софийският университет, Технически университет-София и Нов български университет.  
„Русенския университет е единственото висше училище от Източна Европа, избрано да се включи с добри практики в западно изследване за третото поколение университети“, коментира проф.Сергей Игнатов, ректор на  Европейския университет за хуманитарни науки в литовската столица Вилнюс и преподавател в НБУ.