Парен конвектомат работи вече в общинската трапезария. Той позволява едновременното приготвяне на 120 порции храна, които се разнасят до домовете на потребителите на услугата. Благодарение на спечелен от трапезарията проект вече 250 русенци в нужда ще получават топла храна до 19 юни. Директорът на общинското предприятие Мариан Димитров благодари на дарителите, предоставили средства за закупуването на конвектомата - фирма „Тива Ком“ и общинския съветник от СДС Станимир Станчев.