За втора поредна година катедра „Здравни грижи“ на Русенския университет се включва в Европейската седмица на общественото здраве, организирана от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и Българската асоциация по обществено здраве. Седем члена на академичния състав на катедрата са активни членове на Европейската и Българската асоциация по обществено здраве. Част от мероприятията са свързани с Цел 3 "Добро здраве" от Целите за устойчиво развитие (2015-2030) на Глобалните цели на ООН. Неминуемо, планираните събития в рамките на European Public Health WEEK 2020 са съобразени с условията на пандемия, като всички теми ще бъдат отбелязани в различни онлайн форми. Със своя календар Катедрата цели да затвърди позициите си на модерна и иновативна структура, която е в крак със съвременните и общоевропейски ценности и насоки, да предостави на студентите си и на обществеността достоверна и полезна информация, поле за дискусия и пространство на подкрепа в условията на извънредна ситуация, предизвикана от разпространението на COVID19. Предлагаме да се запознаете с темите на седмицата и планираните събития на катедра Здравни грижи по-долу, както и да следите за актуалности на официалната Facebook страница-Катедра "Здравни грижи", Русенски университет (https://www.facebook.com/ZdravniGrizhiRuse ).

 

 

Понеделник 11 май (Тема: Промоция на здравето, чрез Глобалните цели на ООН)

По-чист ли въздухът във вашата област заради политиката на социална изолация?

Как се отнася към вашата страна концепцията „здраве във всички политики“?

 

Планирано събитие на Катедра „Здравни грижи“: Дискусия, проведена във Facebook Stories със създаването на пол, проучващ мнението на потребителите и последователите на официалната Facebook страница на Катедрата относно влиянието на изолацията върху чистотата на въздуха в Русе.

 

Вторник 12 май (Тема: Първична грижа в дигиталната ера)

Как се справят със здравето си пациентите с хорнични заболявания по време на пандемията?

Как Европа подкрепя своите здравни специалисти?

 

Планирано събитие на катедра „Здравни грижи“: Информационен уебинар посредством платформата Big Blue Button, насочен към бъдещи здравни специалисти от Катедрата. Цели да обхване темите: повишаване осведомеността относно личните предпазни средства, начините на правилна и ефективна употреба, мерките за безопасност и необходимата здравна информация за разпространение сред обществото във връзка с COVID-19 и социалната изолация.

 

Сряда 13 май (Тема: Оставаме заедно за психичното здраве)

Кои инициативи попомагат популаците да се справят със социалната изолация и тревожността?

Как запзават обществата менатлното си здраве, докато спазват социална изолация?

 

Планирано събитие на катедра „Здравни грижи“: Отечет за кампанията „Здравно консултиране, обучение и подкрепа на нуждаещите се пациентите и техните близки“ на Катедрата и студентите, представяне на постигнатите с нея резултати.

 

 

Четвъртък 14 май (Тема: Равно здраве за всички)

Увеличава ли COVID-19 разделението в обществата?

Как подкрепяте рисковите групи в своите условия?

 

Планирано събитие на катедра „Здравни грижи“: Предоставяне на образователен документален филм „Гърдата е най-доброто“ на продуцента Криейтив Хаус Медия ООД, реализиран с финансовата подкрепа на UNICEF и посолството на Кралство Норвегия в България, адаптиран на български език по инициатива на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“. Провеждане на дискусия, чрез платформата на Facebook и предоставяне на актулни насоки и правила за безопасност по отношение на кърменето в условията на COVID19 спрямо препоръките на Световната здравна организация (WHO).