На територията на областта има 13 села с население под 200 души, а 6 са селата с по-малко от 100 жители - Табачка, Беляново, Церовец, Широково, Пет кладенци и Пепелина. Най-малкото село с регистрирани едва 10 жители е Пепелина, а най-голямото - Николово, е с 2678 души, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.
Както „Утро“ писа, населението на областта отбелязва нов драстичен спад с над 3 хил. души през миналата година. Живеещите в град Русе са вече 141 231 - с 1671 по-малко отколкото през 2018-а. Раждаемостта в Русенско е на едно от последните места в страната, а заради емиграцията - външна и вътрешна, губим още 876 души.
Към края на 2019 г. населените места в област Русе са 83 - 9 града и 74 села. Населението в градовете на областта към 31.12.2019 г. наброява 168 519 души и представлява 78.2% от общия брой. В сравнение с предходната година хората, живеещи в градовете на област Русе, намаляват с 2115. 
Най-голям брой население е съсредоточен в община Русе - тук живеят 157 577 човека, или 73.1% от общия брой за областта. В сравнение с края на 2018 г. броят на населението в община Русе намалява с 1833 души.
Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която живеят 4788 души, или 2.2% от общото население на област Русе.