На 24 април 2020 г. беше обнародвано и незабавно влезе в сила ново изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Тази промяна, въпреки важността й за българската икономика и българския пазар, остана някак незабелязана - за разлика от първото изменение на закона – вероятно, защото беше направена със ЗИД на Закона за търговския регистър.

Всеки може да се запознае със същността на промяната чрез експресния анализ, публикуван в „АПИС Време, (https://web.apis.bg/p.php?i=4333190), а актуалният след новото изменение текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС (от 13 март 2020 г.), можете да видите в „АПИС Право“.

В „АПИС Време“ ще намерите също експресните анализи на основния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (в сила от 13 март т.г.) и на промените в него от 9 април; анализите на измененията в Кодекса на труда от 24 март и корекциите им от 9 април, на промените в Закона за държавния служител, на изричните промени в Кодекса за социално осигуряване (в сила от 13 март), както и на последвалите ги промени в прилагането му https://web.apis.bg/p.php?i=4331969 и много други.

За да ползвате удобна бърза връзка към цитираните нормативни актове в коментара, трябва да имате достъп до продуктите на АПИС. Можете да получите свободен еднодневен достъп като се регистрирате тук https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=820ab944-892c-4e98-a012-10198f8699ae&source=dealer&code=998 или да ни пишете на адрес [email protected]. След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете в коментара ще Ви отведат пряко към текстовете на цитираните разпоредби или на някой от интересуващите Ви текстове в останалите информационни системи на АПИС

ВАЖНО: Безплатен 24-часов достъп ще получите по същия начин и за информационните системи Право, Практика, Финанси, Време, Евро Право и АПИС Регистър плюс .

Предложението ни е валидно до края на месец май 2020 г.

Повече информация по продуктите можете да видите в електронната ни страница www.apis.bg.