Пред очите на десетките участници в първия форум, посветен на дунавските занаяти и изкуства, започнал вчера в Русе, колоритният живописец Ставри Калинов демонстрира интригуваща техника. Самият Калинов я нарича „игра на случайността“, която той открил преди близо четвърт век. Тогава на един от морските плажове пясъкът бил черен, Ставри напълнил от него в бутилка и си я занесъл в ателието в София. Някой случайно съборил бутилката върху картон и докато художникът почиствал пясъка, се получила причудлива картина. Вчера той демонстрира как от посипан върху бял лист пясък с помощта на шаблони и четки се получава поредният негов шедьовър.
По-рано в понеделник форумът бе открит от мениджъра на Дунавския център за изкуства и занаяти Стефан Петков. В деловата му работа взеха участие зам.-кметът Страхил Карапчански, председателят на Чешко-холандската търговска камара Петр Кубернат, Бриджит Чернота, която водеше преговорите за присъединяването ни към ЕС, представители на различни видове изкуства и занаяти. В мецанина на хотел „Рига“ са подредени творби на майстори на художествени занаяти, чипровски килими и струнни музикални инструменти от Лютиерския център в Русе. Работата на форума продължава и днес.