Първокласниците в ценовското училище „Христо Ботев“ вчера се сбогуваха с букварите във виртуална класна стая чрез видеовръзка. Традиционно „Празник на буквите“ се провежда в училището, но заради извънредното положение момичетата и момчетата се срещнаха във виртуалната класна стая. Децата прочетоха азбучно стихотворение и любими приказки, подреждаха думи в изречение, проведоха състезания, за да проверят знанията си по грамотност. След въвеждане на виртуалното обучение почти всички първокласници показаха не само добри технически познания, но и отлично владеене на преподавания материал, каза директорката на училището Камелия Леонова.
За малките ученици имаше подготвени торбички с читанка, тетрадка, занимателна книжка и шоколад. Училищното ръководство се погрижи и за социално слабите семейства с ученици, които получиха хранителни пакети с продукти от първа необходимост - боб, леща, захар, макарони и ориз.