Областеният информационен център – Русе ще проведе уебинар на 28 април 2020 г., вторник, от 14:00 часа. Темата ще бъде представяне на основни моменти от първия вариант на Програмата за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г .
Онлайн презентацията ще запознае заинтересованите с рамката, целите и приоритетите на бъдещата програма, която ще е един от основните инструменти за подпомагане на бизнеса през следващия програмен период 2021-2027 г.
Уебинарът ще се излъчва на живо във фейсбук страницата ни, казват от организацията.