Бившият полицай и ръководител на русенския клон на Съюза на българските автомобилисти Иван Гецов е новият шеф на общинското предприятие „Управление на общинските имоти“. Той зае поста на дългогодишната директорка Анелия Няголова, след като спечели обявения конкурс. Кандидатите се явиха на интервю пред конкурсна комисия, която гласува доверие на концепцията на Гецов. Новият общински шеф ще направи поетапна проверка за законосъобразното ползване на жилищния фонд. Друга задача, която си поставя, е да се обследват общинските жилища и да се планират ремонти в тях, както и да се засили контрола за опазването на имотите. Иван Гецов предлага също да се прецизират условията и редът за настаняване в общински жилища, както и да се разработи цялостна жилищна политика в общината.