Русенският университет „Ангел Кънчев" навършва 75 години от своето създаване на 12 ноември 2020 година. Днес, на академичната карта на България името на университета е не само символ на дълголетни образователни традиции, но и на авторитетна лидерска позиция. Тя е завоювана чрез оставените минали трайни следи в образованието, науката и обществения живот и е  постоянно утвърждавана от съвременните постижения на висшето училище.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Представяме Ви Русенският университет – един от големите европейски университети, университет с утвърден авторитет и влияние в трансграничния регион и Дунавското пространство!

ТОВА Е ВАШИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЩОТО:

- В Русенския университет знанията и уменията на студентите са абсолютен приоритет;

- Русенският университет е модерен и иновативен;

- Русенският университет е вече на 75 години и заедно със своите филиали в Силистра, Видин и Разград гордо изправя ръст в националното и международното образователно пространство;

- В Русенския университет е важно младите хора от многобройните предлагани специалности да са активна страна в учебния процес, да изискват от своите преподаватели, да са мотивирани за постижения и ориентирани към дигиталното бъдеще;

- В Русенския университет студентите стават изследователи, иноватори и бъдещи успешни професионалисти;

- Студентите от Русенския университет решават задачи с практическо приложение и допринасят за развитието на регионалната икономика. Преподавателите ценят идеите на своите студенти и им помагат да ги реализират;

- Университетът е развил изключително широка мрежа от международни партньорства в Европа и света. Чрез програма Еразъм и други международни проекти всеки един от студентите може да избере чуждестранен университет, в който да се обучава за най-малко един семестър;

- Университетът предоставя на студентите най-съвременни ресурси за обучение и изследвания, достъпни такси, разнообразни стипендии, общежития в университетския кампус и многобройни възможности за спортно-туристически и културни изяви в клубове по интереси;

- Русенският университет се учи от добрите традиции, но преди всичко уверено крачи към бъдещето, което ще бъде съградено от днешните млади хора и утрешни професионалисти.

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВИ ОЧАКВА, УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!

ВАШИЯТ ИЗБОР ДНЕС ОТВАРЯ ВРАТИ КЪМ ВАШЕТО УТРЕ – СВЕТЛО, КРАСИВО И УДОВЛЕТВОРЯВАЩО ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТИ!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШЕТО ГОЛЯМО АКАДЕМИЧНО СЕМЕЙСТВО!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!