Планът и идеята за преобразяването и облагородяването на лесопарка Липник забуксува, като все още дори не е ясно какъв финансов ресурс е необходим за цялостното обновяване на Текето и превръщането му в привлекателна зона. Причината за това е, че все още няма разработен инвестиционен проект. Той пък е в пряка зависимост от одобряването на подробния устройствен план /ПУП/, но изготвянето на окончателния проект за ПУП-План за застрояване на лесопарка дори не е възложено. 

През миналата година подробният план беше допълнен и изпратен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), респективно културното министерство относно наличните на територията на парка археологически обекти. Проектът е внесен в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за съгласуване заедно с материали за преценката за изготвяне на екологична оценка на проекта, като институцията все още не се е произнесла с решение. Това обясниха за „Утро“ от общината и посочиха, че след определяне на конкретните инвестиционни намерения и стойността за тяхната реализация, администрацията ще търси варианти и финансови инструменти, включително и чрез европейски средства по оперативни програми.
Докато се случи това обаче, любимото място за отдих на русенци тъне в разруха. През 2019 г. експерти на общината направиха оглед, за да установят състоянието на лесопарка Липник. По асфалтовата настилка има участъци с пукнатини и нарушена цялост. В пешеходната зона също има разрушени настилки от жълт пясъчник, а на места липсват плочи. Стените на басейна към чешмата „Бялото момиче“ са с липсващи облицовъчни плочи. Парапетът на моста, който е изработен от дялан варовик, също е разрушен. Дървените пергола и арка в зоната за почивка са прогнили и липсват елементи от тях.
Двете детски площадки не отговарят на изискванията за безопасни условия за игра, тъй като съоръженията са стари, частично деформирани и без съвременен дизайн. 
В парка няма осветление, като лампи са изградени само по обслужващия път към югоизточната част на езерото и до паркинга пред ресторант „Овчарска лъка“. В останалата територия на лесопарка има частични остатъци от старо осветление, което е негодно за експлоатация. 
Растителността в зоната за отдих също е във влошено физиологично състояние, установиха при огледа експертите от общината. Както е известно, в парка дълготрайната дървесна растителност е представена от обширен горски масив от липови насаждения и отделни групи от иглолистни и широколистни дървета с висока декоративна стойност. 
Причините за лошото състояние на Текето се дължат на атмосферни влияния, по-слаба поддръжка в годините назад и вандалски прояви. От администрацията посочиха, че за почистването на лесопарка отговаря общинското предприятие „Паркстрой“. За охраната, най-вече около езерото, отговарят екипите на специализираното звено КООРС.
А иначе желанието и идеята на общината е да се направи цялостна реконструкция и благоустрояване на лесопарка, за да се превърне в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Предвижда се да се запазят всички емблематичните за лесопарка паркови елементи и да се изградят нови. Проектът е в четири направления - отдих, спорт, туризъм и развлечения и култура. Ще се изгради малък информационен център, както и два амфитеатъра - един за провеждане на тържества и концерти и един за камерни изяви. Ще има плаващи понтони за концерти, горска читалня-библиотека и параклис.
Емблематичният зоокът ще бъде преместен на по-равна и по-слънчева площ. Ще се обособи и площ за къмпингуване на специален терен край езерото. Планират се специални велоалеи, сред които трасета за екстремно каране, места за скейтбордове и за шейни през зимата. Ще има и четири спортни площадки, две от които с по-големи за колективни спортове. 
Езерото ще остане основно място за развиване на традиционни спортове - академично гребане и кану-каяк.  Освен за тях, то ще се ползва и за корабомоделизъм и риболов, като ще има възможност и за разходка с лодки или водно колело. 
В плана са предвидени кафенета, беседки, пейки, малки мостове през езерото, голяма пешеходна алея и паркинги.