Всички 803 контейнера за изхвърляне на отпадъци ще бъдат измити и обработени с препарати, като от вчера служителите започанаха поетапната дезинфекция на съдовете за събиране на метални, хартиени и стъклени опаковки. Междувременно продължава и почистването на пътните платна във всички квартали на града, като според графика приоритетно се мият най-замърсените улици. Предстои да се изчистят и всички дъждоприемни шахти. Мерките са с цел превенция на разпространението на Ковид-19.