30 броя защитни облекла дариха народният представител Светлана Ангелова
и кметът на Община Две могили Божидар Борисов на лекарите и персонала от
филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в град Две могили. Там
работят общо 14 медицински специалисти.
Светлана Ангелова се запозна на място с условията, в които работят
лекарите и сестрите. Тя разговаря с Мехмед Мехмедов, който сподели какви
са ежедневните предизвикателства в Центъра.
„Изказах своята благодарност за всеотдайния труд на медиците и екипа на
филиала, като поех ангажимент да оказвам съдействие за решаване на най –
важните им проблеми“, заяви Светлана Ангелова.
Медицинските специалисти благодариха за предоставеното дарение, а
предпазните костюми влязоха в употреба веднага.