До 30 юни жителите на община Русе ще могат да плащат местните данъци и такси с 5 процента отстъпка.
Първоначалната дата бе 30 април, но предвид ситуацията с извънредното положение, държавата удължи този срок. Но решението за това трябва да се вземе отделно и от всяка община. В тази връзка кметът Пенчо Милков внесе предложение за промяна в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени, с която срокът за плащането на такса битови отпадъци с 5% отстъпка да се удължи до 30 юни. От същото облекчение гражданите ще се ползват и при плащането на данъка върху недвижимото имущество и превозните средства. Освен за подкрепа на гражданите и бизнеса, тази мярка има също за цел да се предотврати струпване на много хора и да се намали рискът от разпространение на Ковид-19.