Останах в недоумение след разходка по новата пасарелка до Облеклото на кея. Там се натъкнах на няколко „артистични творби“, които би трябвало да красят моста, но така и не разбрах какво представляват. С този сигнал се обърна гражданин към редакцията на „Утро“ и потърсихме отговор от общината. 
Шефката на общинската дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ Мая Кръстева обясни, че по четирите колони, носещи витата част на пасарелката, са монтирани декоративни релефни пана. Те са изработени от топено стъкло, с релеф откъм гърба и лицето, с вложени цветни метали в стъклената маса.  Декоративните пана са изпълнени в 8 композиционни групи на всяка от четирите колони и на всяко от нивата на пасарелката.
Художествено-декоративните елементи всъщност са предвидени в одобрения инвестиционен проект за изграждането на трите пасарелки на кея. Проектите за тях са представени от авторите им и са приети от разширен състав на комисията по градски дизайн и реклама към община Русе на заседание през ноември 2018 година, каза още Кръстева. 
А иначе към момента е в ход процедурата по назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на трите пасарелки и реконструкцията на булевард „Придунавски“.
И нещо любопитно - всички катинарчета, които бяха закачени на парапета на стария мост, са прибрани и се съхраняват. След като приключи ремонтът на крайбрежната зона, те ще бъдат поставени по подходящ начин в близост до реконструираната пасарелка. Междувременно нови любовни катинарчета вече се появиха по оградата на пасарелката.