Вече е готов проектът на заповедта на началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева, с която тя ще утвърди план-приема за средните училища в Русенска област за учебната 2020-2021 година. До 20 април могат да се изпращат бележки и мнения по предстоящото приемане на завършващите 7 клас русенски ученици. След това документът ще бъде окончателно утвърден и неговите параметри ще определят колко ученици в какви паралелки предстои да учат от следващата есен.  

Според проекта паралелките са 65, като 10 от тях са в Борово, Сливо поле /по една/, Ветово /2/ и Бяла и Две могили /по 3/. 
В Русе общообразователните и профилираните училища ще разполагат общо с 22 паралелки. По 4 паралелки ще приемат в Английската и Математическата гимназии, по 3 в Европейското училище, Дойче шуле, „Васил Левски“ и „Христо Ботев“, по 1 в „Йордан Йовков“ и „Възраждане“. В сравнение с други години се намалява приемът в СУЕЕ - там осмокласниците ще бъдат разпределени в един осми клас с английски език, а другите два осми класа ще бъдат съставени от „езикови половинки: по 13 деца с немски и испански в единия, по 13 деца в другия с френски и руски език. 
Останалите 33 паралелки, в които ще бъде направен прием за следващата учебна година, са за професионалните гимназии. Сред новите специалности, които очакват ученици, е обучението за лаборант за технологичен и микробиологичен контрол в химическите производства. Тя ще бъде формирана в ПГ по селско стопанство „Ангел Кънчев“, като е предвидено да бъде факт, дори и да няма достатъчно кандидати - все пак, за първи път след закриването на легендарния Техникум по химия ще се обучават ученици, които искат да се посветят на лабораторната химия. По същата формула - с недостиг, ще бъде събрана и паралелката, която идва да възроди друго закрито русенско училище - по жп транспорт. В ПГ по транспорт предвиждат да приемат поне 13 ученици, които да получат специалността техник на жп техника. 
Общо 10 паралелки с недостиг и 5 защитени са заложени в план-приема за 2020/2021 учебна година. Те подготвят русенските тийнейджъри за професии, от които има нужда русенската индустрия, а и не само тя. Сред държавно покровителстваните специалности са бъдещите полиграфисти в ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура /към която вече има значителен интерес/, бъдещите десенатори на текстил в ПГ по облекло, бъдещите речни капитани в ПГРКК, газовици в гимназия „Буров“ и др. 
Планът за прием предвижда 1690 места в следващите осми класове. Миналата година план-приемът беше за 1846 места в училищата в областта. През декември обаче седмокласниците бяха 1632, а безрадостните прогнози сочеха, че броят им ще намалее с поне стотина до времето за кандидатстване. Впрочем внезапно връхлетелият коронавирус, който предизвика обявяване на извънредно положение в страната, дори не позволява да се правят прогнози кога и как ще започне кандидат-гимназиалната кампания. Едно е ясно - времето, през което училищата ще се представят пред бъдещите си ученици на специализирани изложения, борси и панаири на открито, се скъсява още повече. А това със сигурност прави задачата с приема доста по-сложна.