Дигиталното образование в училищата е много полезно и има бъдеще. В това са единодушни учителите по български език и литература в столичното 18 СУ „Уилям Гладстон“ – Росица Игнатова и Даниела Миладинова.

„При тези извънредни обстоятелства учителите трябваше буквално за ден-два да започнат с една нова форма на обучение“, сподели Миладинова. Нейното наблюдение е, че дигиталното обучение в 18 СУ се е оказала успешна форма на преподаване още от първия ден. Училището използва няколко платформи, сред които и Moodle от 2012 г. Повечето от учителите са имали опит с новата технология.

„Технически трудности имаше в първите дни, но децата толкова бързо се справиха, че почти не усетихме. Напрежението действително е голямо, защото по друг начин трябва да изглежда урокът. Мисля, че учениците и учителите се справят добре“, убедена е Даниела Миладинова.

Росица Игнатова допълва, че за бързото трансформиране на учебния процес е помогнало и предварително разработените курсове от учителите, които учениците са ползвали през предните години.

„В първите дни буквално бяхме до тях, ръка за ръка. Непрекъснато помагахме как да се регистрират в една или друга платформа, да ползваме от препоръчаните – коя ще ни предложи други ресурси. Една огромна взаимопомощ между учители, ученици, между самите ученици. Всеки предоставя ресурси, показва какво е направил. Много често молехме учениците да помогнат на друг как да прикачи домашното или друг проект”, заяви Игнатова.

Учителите са категорични, че дигиталното образование има бъдеще. Според Даниела Миладинова технологията никога няма да замени живата връзка, защото атмосферата в класа е друга при живото общуване. „Но въпреки това, обучението е напълно успешно, материалът така или иначе ще бъде усвоен и по този начин става. Дори когато предаваме един виртуален урок, учениците се чувстват по-добре, когато се виждат един-друг. Училището не е само просвета, но и социален контакт между децата, възпитава отношения“, каза тя.

Според Росица Игнатова дистанционното обучение е изключителна възможност в извънредни ситуации. Нещо, което предните поколения дори и не са си мечтали.

„Дигиталното обучение може да компенсира в някакви моменти, да помогне, да ориентира. Защото, учениците се намират във виртуалната среда, но учителите са тези, които трябва да ги ориентират какво да прочетат и кое ще им бъде полезно. Естествено, в нормални условия обучението не може да бъде само дигитално, трябва да се комбинират формите – без да се залита нито в едната, нито в другата посока. Добрата комбинация за мен е бъдещето“, категоричен е преподавателят.