450 лични асистенти се грижат за 450 русенци в нужда от септември миналата година, като от вчера техният брой се увеличи и те са вече 484 души. Нови 34 асистенти бяха назначени за полагане на грижи за нови потребители, сред които 28 възрастни и шест деца с увреждания. Дейностите са по механизма „Лична помощ“, продължаваме да работим за разширяването на обхвата им, каза шефката на общинската дирекция „Здравни и социални дейности“ Катя Петрова. 
Гледането на хора е приоритет за общината, посочи общинската Петрова. В тази връзка от вчера започнаха да се предоставят почасови, мобилни и консултативни услуги в домовете на хора с недъзи. 16 сътрудници с опит ще помагат на 34 души с увреждания, част от които са много тежки. Това е част от първия етап на проекта за разкриването на център за комплексно обслужване на лица с увреждания, който се изгражда в бившия Дом „Майка и дете“ в кв. „Дружба“. Там ще се съчетават рехабилитация, трудотерапия и медицински грижи за хора с тежки увреждания.
Специален акцент ще е заместващата грижа, която ще даде възможност на близките на хората в увреждания да ги оставят в центъра за един по-дълъг период до 14 дни, за да могат в това време да си починат или да си потърсят работа, обясни Петрова.
Наред с това се предвижда да се увеличат и хората, които да получават топъл обяд по домовете си. Към момента те са 110 русенци, а от началото на май техният брой може да достигне до 250 души заради извънредната ситуация. Предстои общината да разработи и представи проектно предложение в Агенцията за социално подпомагане до 21 април. Хората, които ще получават топъл обяд в дома си, ще са с ниски доходи и под линията на бедност, на възраст над 65 години, чиито близки не могат да се грижат за тях, както и такива с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до домовете им в работните дни до 19 май, като финансирането на един топъл обяд е 2.90 лева.
На първа линия сме и хората са изключително отговорни. Тези служители, които работят дистанционно, пък обработват голям обем информация, тъй като общината предоставя 42 социални услуги, сподели още Петрова.