У нас се очаква да бъдат обявени конкретните мерки на търговските банки, за подпомагане на хората в периода на кризата.

Председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов обяви в предаването Референдум по БНТ, че основната мярка, която банките ще въведат след получаване на насоки от Европейския банков орган, е свързана с въвеждането на пълна или частична кредитна ваканция за хората и фирмите засегнати от пандемията.

Освен това, банките обмислят и безлихвено кредитиране, но чрез посредничеството на Българска банка за развитие.

Две са основните условия, на които хората и фирмите трябва да отговарят, за да се възползват - да нямат лошо кредитно минало към кредитните институции и към държавата.