Русенският университет ще отвори за свои партньори от страната и чужбина своята уникална виртуална библиотека за иновационни образователни технологии. Тя бе създадена по евразийския проект „Модернизация на системата на висшето образование в Централна Азия чрез новите образователни технологии“, на който университетът е инициатор и координатор.
Библиотеката интегрира близо 20-годишния опит на университета, като включва учебни програми и ръководства, презентации и видеолекции по основните теми на програмата, а също и някои полезни инструкции. Основното й предназначение е да се използва за подготовка на обучители и преподаватели от 15-те университета-партньори от Централна Азия. Сега обаче в извънредната ситуация, породена от стихийното разпространение на коронавируса, ректорското ръководство е решило да отвори виртуалната библиотека за свободно ползване. Достъп до нея ще имат всички училища и университети в България, 73 университета от 34 страни в Европа и още 330 университета в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Виртуалната библиотека е облачно базирана. До нея се стига, като първо се влезе в сайта на проекта HiEdTec (https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg), а след това се кликне върху точката Virtual Library. 
От РУ припомнят, че те са създали още в началото на века първата в България платформа за електронно обучение - e-Learning Shell, първия уеб-базиран курс - сега курсовете са над 1300, първата виртуална лаборатория /сега лабораториите са 9/, а по-късно са записани и първите видеолекции, които вече са над 30. 
Пак в РУ беше съставена Концепцията за дигитална трансформация на образованието и изградена Визията за университета на бъдещето.