И през следващите две седмици трябва да останат затворени заведенията и търговските центрове, като в Мол Русе вече се допуска да работят доставчиците на платежни услуги при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Те трябва да извършват дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, да им осигурят предпазни средства и да не допускат до работа служители с прояви на остри заразни заболявания.
Това става ясно от новата заповед на кмета Пенчо Милков, с която се удължава срокът на всички въведени ограничителни мерки до 12 април, за когато засега е предвиден край на извънредното положение у нас.
Дотогава остават затворени яслите, детските градини, училищата и университетите. Удължаването на сроковете ще засегне и театрите и кината. Остава и забраната за необосновано движение между областните центрове, както и за посещаване на паркове, градинки, спортни и детски площадки.