Търговски обекти, които в момента не извършват дейност заради ограниченията, свързани с COVID-19, могат да се възползват от възможността да възстановят сумите за предплатеното от тях тротоарно право. Собствениците на кафенета и ресторанти трябва да подадат заявление в Информационния център на Община Русе, за да им бъде прекратено разрешителното за поставяне на преместваеми обекти.
Заплатената такса може да бъде възстановена за периода от прекратяването на разрешителното до крайния му срок на действие, съгласно Наредба № 16 на ОбС. Моментът на прекратяване се удостоверява с връщане на документа в общината.
Решението на местната администрация е свързано с въведените с обявяването на извънредно положение от Народното събрание, съобразено е с препоръките на Националния оперативен щаб и има за цел да подпомогне малкия и средния бизнес на територията на община Русе, съобщиха от администрацията.