Четири санкции на обща стойност 4000 лева наложи общината на сметопочистващата фирма „Нелсен - Чистота“ ЕООД за изминалата 2019 година. Те са заради неспазен график на сметоизвозването и нарушения по договора за поддържане на чистотата, вследствие на което граждани се оплакват от преливащи от боклуци контейнери. Две от нарушенията са установени през февруари миналата година, а другите са били през август и декември. От началото на 2020 г. до момента има наложена една санкция през януари, която е на стойност от 1000 лв. Това съобщи за „Утро“ шефката на общинския отдел „Екология“ Василена Николова, като отбеляза, че при постъпили сигнали от недоволни граждани служителите извършват допълнителни проверки. Следи се за организацията на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови и масово разпространени отпадъци, поддържането на обществената хигиена, поддържането и облагородяването на зелените площи на територии общинска собственост. 
Що се отнася до сигнала с преливащи на националния празник 3 март контейнери до училище „Тома Кърджиев“, за който „Утро“ писа, Николова обясни, че служителите са извършили проверка, но тогава четирите контейнери са били празни, а прилежащите площи почистени. Извършена е и проверка на GPS системата и не е установен пропуск в графика на фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, допълни Николова. Тя посочи, че на търговските обекти в района са изпратени писма с дадени задължителни предписания и постоянен срок на действие. При констатиране на нарушение ще бъдат наложени предвидените в закона административни санкции на съответното физическо или юридическо лице, допълни още общинската шефка. 
„Утро“ провери и установи, че през май тази година изтича петгодишният договор със старозагорската фирма „Нелсен - Чистота“ за сметосъбирането и сметоизвозването в Русе. По този повод попитахме ръководството на общината дали са доволни от работата на фирмата, която е част от холдинга на „Титан“. Отговорът беше, че дейността на фирмата се контролира от упълномощени със заповед на кмета длъжностни лица, а при констатирано несъответствие на отчетената с реално извършената работа неизвършената работа не се заплаща. Общината е обърнала внимание на фирмата да изпълнява задълженията си качествено, съобразно договора.  
На въпрос кога ще бъде обявена новата обществена поръчка и дали се предвиждат промени в условията, с които да се избегнат затруднения и неритмично извозване на боклука в града, от общината лаконично посочиха, че обявлението ще бъде изпратено до Агенцията по обществени поръчки за публикуване и вписване в регистъра на обществените поръчки.