Във връзка със стартиращата електронна система на обучение от Министерство на образованието и науките, ИНФИНИТЕХ ЕООД реши да се включи и вземе активно участие в нейното бързо разпространение и адаптиране за нуждите на учебния процес. 

 Предоставяме на учителите в България наръчници за създаване на виртуална класна стая в приложенията GOOGLE CLASSROOM и MICROSOFT TEAMS. Министерство на образованието и науките е одобрило използването им по време на извънредното положение от учители и ученици с цел навременно усвояване на учебния материал. Изложението в тях се предоставя доброволно и не цели никакви печалби.

Линк за свободно сваляне
1. Наръчник за Microsoft Teams

2. Наръчник за Google Classroom

Натискате Download за да ги изтеглите.