С наложителни промени в обслужването на клиенти ще работи от понеделник – 16. 03. 2020 г., офисът на НАП в Русе. Ежедневно ще се прекъсва работния процес и ще се провежда санитарна дезинфекция в сградата от 12, 30  до 13 часа. В този период ще бъдат третирани с дезинфектанти подовите настилки, контактни повърхности, врати и съоръжения. Ще се проветряват работните помещения, заради мириса на препаратите и освежаване на въздуха до създаване на подходящи за клиентите условия за изчакване и обслужване. На вниманието на всички са информационни материали за предпазване от вируса и спазване на дистанция от 1,5 м. от останалите посетители и служителите.  

     Клиентите на офиса на НАП в Русе могат да използват неговите постоянни телефони за ИНФОРМАЦИЯ: 082/808-161 и 082/808-162, за ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН СТАТУС: 082/808-126 и 082/808-196, а за ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ:082/ 808-191, 082/808-189 и 082/808-182.

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с корона вируса, Националната агенция за приходите призовава всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията, освен при неотложност. Клиентите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват предоставяните от НАП електронни услуги на адрес  https://inetdec.nra.bg/. Всички данъчни и осигурителни декларации, както и плащания към бюджета, могат да бъдат извършени онлайн без необходимост от посещение в офис на НАП. Много справки могат да се правят в сайта и само по ЕГН на клиента

Информация за данъчно-осигурителните изисквания може да се получи на информационния телефон на агенцията - 0700 18 700 или по имейл на електронните адреси за контакт в сайта на институцията - https://nap.bg/page?id=24 .