Служители на общината поставиха предупредителни табели около мостчетата в лесопарка Липник. Надписите категорично предупреждават, че преминаването по тях е опасно. 
Със затоплянето на времето доста русенци избират Текето, за да си направят разходка сред природата. Въпреки предупредителните табели обаче не липсват ентусиасти, които се разхождат по мостчетата. Забраната се налага заради компроментираните конструкции на съоръженията, но част от хората не се съобразяват с това. Затова от общината апелират към посетителите за повече отговорност към собствения живот и за спазване на предупреждението.  
В парка съществуват четири малки мостчета, които са в лошо състояния, а идеята е те да се запазят и реконструират. Както е известно, за лесопарк Липник има приет предварителен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, като се предвижда изготвянето и възлагането на конкретни инвестиционни предложения по реконструкцията на парка. В момента обаче лесопарк Липник, който е едно от любимите места на русенци и гостите на града, е в лошо състояния. Освен опасните мостчета, част от пейките и лампите са счупени, водата в изкуственото езерце е блатясала, детските площадки са със стари уреди. 
А иначе идеята на общината е паркът да се благоустрои чрез цялостна реконструкция, като се превърне в атрактивна зона за отдих, спорт, туризъм и развлечение. Предвижда се съществуващият зоокът да се разшири, а също и да се създадат условия за бърз и удобен достъп до вътрешността на лесопарка, като се изградят малки паркинги, много пешеходни алеи и велоалеи. Ще се направи и нов мост, който да свързва двата бряга на малкото езеро. 
Както е известно, до есента на 2015 територията на лесопарк Липник бе държавна собственост с предоставени права за управление на Министерство на земеделието и храните. След това с решение на Министерски съвет, съгласно договор за замяна между държавата и община Русе, емблематичният лесопарк Липник стана притежание на общинската управа. По всяка вероятност, за да се превърне лесопарк Липник в атрактивна за отдих крайградска зона, ще се търсят варианти и за финансиране по европроекти.